Objavljen raspored konferencije!

Objavljen je raspored DORS/CLUC 2014! Detaljne informacije o predavačima i temama možete pročitati na stranici predavanja.

Pratite društvene mreže:
Organizatori:
Partneri konferencije:
Zlatni sponzori:
Srebrni sponzori:
Sponzori:
Mikro sponzori:
Medijski pokrovitelji: